Điều khoản

Website này (VN Wallet) thuộc quyền sở hữu và quản lý của một cá nhân. Nên khi truy cập vào sử dụng website này, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản đề ra ở đây. Do vậy đề nghị bạn nên đọc kỹ trước khi tiếp tục truy cập sử dụng website.

1. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

2. Tôn trọng bản quyền website

3. Không gây bất lợi cho website với mọi hình thức

Chú ý: Nội dung website là nơi chia sẻ chung cho mọi người. Tuy nhiên đây là công sức của một cá nhân, nên khi sao chép nội dung website các bạn nên ghi rõ nguồn: http://www.vnwallet.com để thể hiện sự tôn trọng cho chủ sở hữu của nó.

Chân thành cảm ơn!