4 tháng 6, 2019

Khắc phục lỗi "Not enough free space on disk (86 Mb)!"


Nếu bạn là một YouTuber chuyên nghiệp thì bạn sẽ phải luôn đối mặt với tình trạng hết dung lượng ổ đĩa do làm việc với nhiều file video chất lượng cao. Điển hình là tôi đây, thường hay gặp phải lỗi này "Not enough free space on disk" do quá tải các file cache của phần mềm biên tập video gây ra. Tôi đã có cách nhanh để khắc phục vấn đề này!

Lỗi tiêu hao dung lượng ổ đĩa trong máy tính thường do các phần mềm biên tập ảnh, video chất lượng cao... gây nên, chính vì thế một khi chúng ta thấy ổ đĩa đầy lên bất thường mà trước đó không cài đặt bất cứ phần mềm nào thì hãy dùng cách khắc phục sau nhé!

Bước 1: Truy cập đến thư mục lưu các file tạm của phần mềm biên tập, chẳng hạn như AVSVideoEditor.

C:\Users\Administrator\Appdata\Roaming\AVS4YOU\AVSVideoEditor\Temp


Bước 2: Tiến hành xóa các thư mục chứa file video tạm của phần mềm biên tập video là coi như xong!