25 tháng 12, 2016

Lỗi "We're sorry, but you can't go back" trong Windows 10

Quay trở lại phiên bản trước đó là một tính năng mới được giới thiệu đầu tiên trong Windows 10. Tính năng này có thể được sử dụng để hạ cấp từ Windows 10 xuống Windows 7/8 (nếu bạn thực hiện một bản nâng cấp trước đó) hoặc trở lại một bản build trước của Windows 10 nếu bạn không hài lòng với bản hiện tại.

Để quay trở lại một bản build trước đó, bạn có thể truy cập vào Settings, nhấn Update & security, và sau đó nhấp vào Recovery.

Đôi khi, khi bạn nhấn vào nút Get started để bắt đầu khôi phục lại Windows sử dụng trước đó, bạn có thể nhận được thông báo lỗi này "We're sorry, but you can't go back. The files we need to take you back to a previous version of Windows were removed from this PC".


Vâng, nếu bạn đang nhận được thông báo này "We're sorry, but you can't go back. The files we need to take you back to a previous version of Windows were removed from this PC", thì rõ ràng là bạn không thể quay trở lại phiên bản trước đó của Windows. Bạn sẽ cần phải loại bỏ Windows 10 và thực hiện một cài đặt phiên bản Windows trước đó, nếu bạn muốn sử dụng phiên bản trước của Windows.


Sau đây là hai lý do tại sao bạn đang nhận được lỗi trên trong khi cố gắng để bắt đầu một rollback hoặc hạ cấp.

Lý do 1: Đã hơn 30 ngày kể từ khi bạn nâng cấp lên Windows 10

Theo Microsoft, người dùng có thể rollback hoặc hạ cấp xuống phiên bản trước của Windows chỉ trong tháng đầu tiên, có nghĩa là bạn không thể sử dụng phương pháp này để hạ cấp sau một tháng nâng cấp. Windows 10 sẽ tự động xóa các tập tin cần thiết cho các hoạt động hạ cấp sau 30 ngày.

Lý do 2: Bạn đã xóa thư mục $Windows.~WS và $Windows.~BT

Thông báo lỗi trên sẽ xuất hiện khi bạn đã xóa các thư mục $Windows.~WS$Windows.~BT để giải phóng không gian đĩa.

Các thư mục $Windows.~WS$Windows.~BT nằm dưới thư mục gốc của ổ đĩa hệ thống đòi hỏi cần phải khởi động và hoạt động cho đến khi quá trình rollback hoàn tất. Nếu không có các thư mục này, Windows không thể bắt đầu một rollback.

Để kiểm tra xem các thư mục này còn tồn tại:

Bước 1: Mở This PC.

Bước 2: Kích đúp vào ổ đĩa mà Windows 10 được cài đặt. Nhấp vào View và sau đó đánh dấu vào Hidden items để xem các tập tin và thư mục ẩn.

Bước 3: Nếu các thư mục $Windows.~WS$Windows.~BT tồn tại và không bị xóa, các thư mục này sẽ xuất hiện như hình dưới đây.


Nếu không tìm thấy các thư mục trên, có thể là bởi vì gần đây bạn đã làm sạch Windows 10 bằng cách sử dụng tiện ích Disk Cleanup hoặc phần mềm của bên thứ ba.

Nếu bạn chắc chắn rằng nó được ít hơn một tháng kể từ khi bạn nâng cấp lên Windows 10 và chưa xóa các thư mục đó, hãy cố gắng chạy tính năng rollback một lần nữa sau khi thực hiện một khởi động lại.