2 tháng 12, 2015

Kích hoạt tính năng Anti-Adware trong Windows Defender

Gần đây, Microsoft đã giới thiệu một tính năng bảo mật mới của Windows Defender cho các phiên bản Windows 10. Ngoài tính năng mặc định của nó là quét phần mềm độc hại, nó còn có thể phát hiện các phần mềm không mong muốn. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để kích hoạt nó, hãy làm theo các hướng dẫn trong bài viết này.

Để phát hiện các phần mềm không mong muốn bằng cách kích hoạt tính năng Anti-Adware trong Windows Defender, bạn chỉ cần một tinh chỉnh Registry đơn giản dưới đây.

1. Mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến khóa sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\MpEngine

3. Tạo một DWORD 32-bit mới có tên MpEnablePus. Lưu ý: Ngay cả khi bạn đang chạy Windows 10 64-bit, bạn vẫn cần phải tạo một DWORD 32-bit.

4. Đặt Value data của nó là 1


5. Khởi động lại máy tính của bạn để thiết lập có hiệu lực.

Để vô hiệu hóa tính năng này, bạn chỉ cần xóa giá trị DWORD MpEnablePus đã tạo.

Chúc bạn thành công!