14 tháng 12, 2015

Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt có dấu theo kiểu Telex và VNI

Trong bài viết này, VN Wallet sẽ hướng dẫn các bạn gõ tiếng Việt có dấu một cách đơn giản nhất. Bài viết này hướng đến những người mới tiếp xúc với máy tính và chưa biết cách gõ tiếng Việt.

Yêu cầu để gõ được tiếng Việt trong máy tính:

- Cài đặt phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt UniKey hoặc VietKey...

- Máy tính đã cài đặt phông chữ tiếng Việt.

- Gõ chữ theo quy tắc: gõ chữ trước, gõ dấu sau.


Thông thường bạn có thể gõ tiếng Việt theo hai kiểu gõ thông dụng là kiểu gõ Telex và VNI. 

Bảng kiểu gõ dấu tiếng Việt thông dụng:
                                Kiểu gõ
Chữ + dấu
Kiểu Telex
Kiểu VNI
â
aa
a6
ê
ee
e6
ô
oo
o6
ư
uw
u7
ơ
ow
o7
ă
aw
a8
đ
dd
d9
sắc
s
1
huyền
f
2
hỏi
r
3
ngã
x
4
nặng
j
5
Lưu ý: 
- Các dấu: chấm (.), phẩy (,), hai chấm (:), chấm phẩy (;), gạch ngang (-), cần gõ liền với chữ đứng trước rồi mới gõ dấu cách (phím dài nhất). Các dấu: đóng mở ngoặc (), "", '' cần gõ cách với chữ đứng trước và liền với chữ đứng sau.
- Cách gõ chữ hoa:
+ Gõ toàn chữ hoa: Nhấn phím Caps Lock.
+ Gõ chữ hoa đầu từ: Nhấn giữ phím Shift + chữ hoa đầu từ.

Chúc bạn thành công!