11 tháng 12, 2015

5 cách để chẩn đoán một trang web không làm việc

Khi một trang web không tải, có thể bạn sẽ đổ lỗi cho chính mình, ISP của bạn, hoặc các trang web? Hãy thử một trong những chẩn đoán sau để tìm hiểu.


1. Kiểm tra trang web có hoạt động không?

Nếu như một trang web nào đó không tải được, bạn có thể kiểm tra trang web đó có hoạt động không thông qua một dịch vụ web Everyone Or Just Me bằng cách nhập URL của trang web có vấn đề. Sau đó kiểm tra trạng thái của nó:


Nếu trang web nói với bạn rằng "It's not just you!" tức là trang web không hoạt động, không có hoặc đang khắc phục vấn đề kỹ thuật...

Ngược lại, nếu trang web nói "It's just you" tức là trang web đó đang trong trạng thái hoạt động tốt.

2. Hãy thử một trình duyệt khác

Cách trên không hiệu quả? Dù trình duyệt bạn đang sử dụng rất tốt, hãy thử với một trình duyệt khác. Rất có thể một cuộc xung đột giữa các trình duyệt làm trang web đó không thể tải được.

Về lâu dài, cách này không phải là giải pháp thỏa đáng nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt cụ thể. Tuy nhiên, đây là cách tốt để bạn có thể chẩn đoán lý do tại sao không tải được trang web trên trình duyệt mình đang sử dụng và có hướng khắc phục.

3. Hãy thử với địa chỉ IP

Hãy nhớ rằng một tên miền chỉ là một nhãn hiệu đại diện. Vị trí mạng thực sự là địa chỉ IP. Bạn hãy thử nhập một địa chỉ IP vào trong trình duyệt.

Nhưng trước tiên, bạn phải có được địa chỉ IP bằng cách truy cập dịch vụ web Whois. Tại thẻ Who Is nhập vào tên miền cần lấy IP.


Sau đó nhập mã xác nhận và lấy địa chỉ IP.

4. Thay đổi file host của bạn

Tập tin này chứa tên miền và địa chỉ IP. Có lẽ file host bị lỗi? Bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Windows để mở file host theo đường dẫn sau: 

notepad %windir%\System32\drivers\etc\hosts

Khi file host được mở trong Notepad. Tìm kiếm tên trang web. Nếu bạn tìm thấy nó, đặt một thẻ hash (#) ở đầu dòng. Lưu và đóng file.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn đã không ngăn chặn các trang web

Mở Internet Options bằng cách truy cập vào Control Panel. Chọn thẻ Security, nhấp vào biểu tượng Restricted sites, và sau đó nhấp vào nút Sites


Nếu trang web có trong danh sách, hãy loại bỏ nó.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!