11 tháng 12, 2015

15 phím tắt hữu ích trong Microsoft Word mà bạn cần biết

Có thể nói, mọi người đều biết làm thế nào để sử dụng Microsoft Word. Những phím tắt sẽ giúp bạn làm việc với Word nhanh hơn nếu như bạn biết về chúng.


Những phím tắt làm việc trên cả Word 2013 và 2016.

1. Alt/F10: Truy cập vào Ribbon. Cũng giống như Excel, Word cho phép bạn truy cập các mục menu bằng cách sử dụng bàn phím của bạn. Chỉ cần nhấn phím Alt hoặc F10 khi đó chữ cái sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi mục menu có thể nhìn thấy. Bấm phím chữ tương ứng để kích hoạt một trình đơn nào đó. Để thoát khỏi những cái nhãn đó, nhấn phím Esc.

2. Ctrl + F1: Hiển thị hay ẩn thanh Ribbon.

3. Ctrl + K: Chèn một siêu liên kết cho văn bản đã chọn.

4. Ctrl + F: Mở hộp tìm kiếm trong thanh điều hướng.

5. Alt + Ctrl + S: Chia nhỏ hoặc gộp các cửa sổ tài liệu.

6. Ctrl + Backspace: Xóa một từ bên trái.

7. Shift + F3: Thay đổi các trường hợp của các chữ cái được chọn.

8. Alt + Shift + W: Gạch dưới các từ được lựa chọn, không bao gồm khoảng cách được chọn.

9. Ctrl + 1: Thiết lập khoảng cách dòng đơn.

10. Ctrl + 2: Thiết lập khoảng cách dòng đôi.

11. Ctrl + 5: Thiết lập khoảng cách dòng 1,5.

12. Ctrl + Y: Quay lại thao tác cuối.

13. Ctrl + Enter: Chèn ngắt trang.

14. Ctrl + W: Đóng tài liệu hiện hành.

15. Alt + F4: Đóng chương trình.

Chúc bạn thành công!