25 tháng 11, 2015

Làm thế nào để vô hiệu hóa gợi ý ứng dụng (quảng cáo) trên menu Start của Windows 10

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows 10, hoặc đăng nhập vào ứng dụng Store, Windows 10 sẽ hiển thị "gợi ý" để bạn cài đặt miễn phí hoặc mua các ứng dụng (tức là quảng cáo) ngay bên trong trình đơn Start. Và nếu bạn không thích khi thấy các quảng cáo này, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách để vô hiệu hóa nó.


Để vô hiệu hóa các gợi ý ứng dụng (quảng cáo) trong menu Start của Windows 10, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

1. Mở ứng dụng Settings.

2. Chọn Personalization -> Start.

3. Tắt tùy chọn Occasionally show suggestions in Start. Như vậy là xong!