13 tháng 11, 2015

Làm thế nào để vô hiệu hóa Caps Lock trên iPhone và iPad

Trong iOS 9, Caps Lock được kích hoạt theo mặc định. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa nó vì lý do nào đó, bạn có thể thực hiện theo các bước sau.


1. Bấm vào Settings trên màn hình chủ.


2. Ở phía bên trái của màn hình Settings, bấm vào General.


3. Ở bên phải của màn hình, dưới General, di chuyển xuống và bấm Keyboard.


4. Dưới Keyboard, di chuyển xuống và bấm vào nút trượt Enable Caps Lock để vô hiệu hóa nó.