12 tháng 11, 2015

Google Chrome sẽ không hỗ trợ Windows XP, Vista và Mac OS X 10.8 sau 4/2016

Một sự thay đổi đáng kể sẽ đến với trình duyệt phổ biến nhất - Google Chrome. Google đã quyết định ngừng hỗ trợ Chrome cho hai phiên bản của Windows, bao gồm các phiên bản Windows XP cũng như Windows Vista.


Theo thông báo từ Google, bắt đầu vào 4/2016, Chrome sẽ không hỗ trợ cho Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.6, 10.7 và 10.8. Lý do dẫn đến việc này là các hệ điều hành được đề cập ở trên không còn sự hỗ trợ tích cực từ Microsoft và Apple.

Bên cạnh đó, việc sử dụng một phiên bản Chrome lỗi thời luôn luôn là một ý tưởng tồi. Với bản cập nhật, lỗi bảo mật và tính năng bị hạn chế, một trình duyệt lỗi thời là một nguy cơ rất cao. Nó có thể trở thành nguồn phát tán cho các loại virus và malware lây nhiễm máy tính của bạn.


Ví thế, Google khuyến cáo đến tất cả người dùng nên hướng đến sử dụng các hệ điều hành Windows mới hơn để tránh phiền phức về sau này. "Cẩn tắc vô ưu".