2 tháng 10, 2015

Tạo shortcut ứng dụng Startup trong Windows 10

Trong Windows 10, có nhiều cách để mở ứng dụng Startup. Trong bài viết này sẽ giúp bạn mở nó một cách nhanh chóng bằng cách tạo ra một shortcut để mở ứng dụng Startup chỉ với một cú nhấp chuột.

Nếu bạn thường xuyên xem xét các ứng dụng khởi động cùng Windows để tránh làm chậm quá trình khởi động máy, bạn nên tạo một shortcut ứng dụng Startup, đơn giản như sau:

1. Nhấp chuột phải vào Desktop.

2. Trong menu ngữ cảnh, chọn New -> Shortcut.

3. Gõ lệnh sau:

taskmgr /0 /startup


Sau đó, bạn đặt tên và chọn biểu tượng cho shortcut vừa tạo.

Bây giờ, khi bạn cần quản lý các ứng dụng khởi động cùng Windows, bạn chỉ cần nhấp chuột vào phím tắt này.


Chúc bạn thành công!