12 tháng 9, 2015

Làm thế nào để kích hoạt Windows 10 build 10240

Hiện tại, có thể nhiều người dùng đã cài đặt Windows 10 build 10240 nhưng không thể kích hoạt nó. Bởi vì, Microsoft đã vô hiệu hóa tính năng kích hoạt trực tuyến vào cuối tháng 7/2015. Nếu bạn muốn kích hoạt Windows 10 build 10240 để tiếp tục sử dụng nó, thì đây là một vài bước đơn giản giúp bạn kích hoạt Windows build 10240 mà không cần crack, hack hoặc sử dụng phần mềm của bên thứ ba.


1. Mở Command Prompt với quyền Admin.

2. Gõ lệnh sau và nhấn Enter.

slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Chờ một chút!

3. Tiếp tục, gõ lệnh sau và nhấn Enter.

slmgr /skms kms.xspace.in

Chờ một chút!

4. Cuối cùng, gõ vào lệnh sau:

slmgr /ato

Sau khi bạn nhấn Enter, Windows 10 build 10240 sẽ được kích hoạt.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!