29 tháng 9, 2015

Khắc phục File Explorer mở lại sau khi đóng cửa sổ trong Windows 10

Một số người dùng Windows 10 có thể đã gặp phải một lỗi rất khó chịu gây ra bởi File Explorer là nó sẽ tự động mở lại sau khi bạn đóng cửa sổ của nó. Nếu bạn đang bị lỗi này, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này để khắc phục nó. 


Các bước để bạn thực hiện:

1. Mở Command Prompt với quyền Admin trong Windows 10

2. Đầu tiên, gõ lệnh sau:

dism /online /cleanup-image /restorehealth

3. Tiếp tục, thực hiện lệnh này:

sfc /scannow

4. Sau đó, mở PowerShell bằng cách gõ lệnh sau vào Command Prompt:

powershell

5. Và sau đó chạy lệnh này trong PowerShell:

Get-AppXPackage -AllUsers |Where-Object {$_.InstallLocation -like "*SystemApps*"} | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Chúc bạn thành công!