14 tháng 7, 2015

Làm thế nào để khởi động lại router D-Link Dir-300 NRU150

Thiết bị router của bạn là D-Link Dir-300 NRU150 và firmware của nó không đi kèm với các tùy chọn khởi động lại router. Đôi khi bạn cần phải khởi động lại thiết bị của bạn để khắc phục các vấn đề kết nối hoặc hiệu suất tốc độ mạng. Trong khi đó, bạn có thể ngắt kết nối nguồn điện để khởi động lại thiết bị nhưng không phải lúc nào thiết bị router của bạn cũng thuận tiện để làm điều này, vì có thể nó không được đặt ở gần bạn hoặc nằm ở một vị trí khó khăn để truy cập. Dưới đây là một cách khác.

Để khởi động lại router D-Link Dir-300 NRU150, bạn làm như sau:

1. Mở trình duyệt của bạn và trỏ đến địa chỉ của router. Thông thường nó là 192.168.1.1, nhưng có thể khác nữa. Đăng nhập vào router của bạn:


2. Bây giờ, bạn nhập địa chỉ sau vào thanh địa chỉ của trình duyệt:

http://192.168.1.1/sys_cfg_valid.xgi?&exeshell=submit%20REBOOT

Thay địa chỉ router của bạn nếu nó không phải là 192.168.1.1.

3. Nhấn Enter và router D-Link Dir-300 NRU150 của bạn sẽ được khởi động lại.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!