12 tháng 6, 2015

Khắc phục Control Panel mở ra hai cửa sổ trong Windows 10

Có thể, người dùng Windows 10 đang gặp phải một vật đề lạ với hệ điều hành mới này. Mỗi lần họ mở Control Panel, hai cửa sổ Explorer mở ra thay vì một cửa sổ duy nhất như bình thường. Nếu bạn gặp phải vấn đề này, ở đây sẽ giúp bạn làm thế nào để khắc phục nó một cách dễ dàng.

Bạn thực hiện như sau:

1. Mở File Explorer.

2. Nhấn vào nút File và chọn Change folder and search options.


3. Mở thẻ View và bỏ chọn mục Launch folder windows in a separate process.


Chúc bạn thành công!