13 tháng 5, 2015

Vô hiệu hóa trình kiểm tra đĩa cứng chkdsk khi khởi động máy tính

Thông thường, trong Windows mỗi lần máy tính bị tắt không đúng cách, có trường hợp cũng tắt máy đúng, nhưng các phân vùng ổ đĩa được convert hay thậm chí được format ở định dạng NTFS, có một chương trình là CHKDSK sẽ tự động chạy khi bạn khởi động lại máy. Bạn sẽ gặp phải một màn hình màu xanh thông báo rằng:

Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue. To skip disk checking, press any key within 7 seconds(s).


Bạn chỉ cần ấn bất kỳ phím nào để bỏ qua, nhưng nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện vào lần khởi động sau. Thậm chí kể cả khi bạn để cho quá trình check d*a chạy xong nhiệm vụ của nó trên tất cả các ổ thì nó vẫn lù lù hiện ra mỗi khi bạn khởi động máy. Sau đây là cách vô hiệu hóa chức năng check d*a đĩa cứng mỗi khi khởi động máy tính:

Cách 1: 

Vào Start –> Run, gõ cmd –> Enter để mở cửa sổ nhập lệnh Command Prompt.

Giả sử máy bạn có 3 phân vùng d*a đĩa cứng là các ổ C: D: E: và bạn muốn tắt chức năng check disk trên cả 3.

Gõ vào câu lệnh sau: chkntfs /x c: d: e:

Nếu bạn chỉ muốn tắt trên ổ C: thì câu lệnh sẽ là chkntfs /x c:

Tham số /x có nghĩa là bỏ qua quá trình check d*a trên các ổ được liệt kê trong câu lệnh.

Thực chất câu lệnh này sẽ sửa đổi giá trị BootExecute trong registry, giá trị này nằm ở khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTRO L\Session Manager

Giá trị mặc định của BootExecuteautocheck autochk *

Khi bạn chạy câu lệnh chkntfs /x c: giá trị của BootExecute được đổi thành autocheck autochk /k:c *

Tham số /k ở đây có ý nghĩa tương tự như /x. Lưu ý: Thực ra vấn đề là khi Restart hay Shutdown máy, có thể sẽ xảy ra lỗi này, thường lỗi này do xung đột với một chương trình nào đó bạn cài thêm vào máy làm xung đột với thư viện động (.dll) của Windows. Bạn nên kiểm tra lại xem chương trình nào gây xung đột. Bản thân việc check d*a không có tội tình gì, Windows để chế độ này nhằm giúp bạn sửa chữa lại những tập tin hay thư mục bị lỗi khi mất điện hay tắt máy đột ngột.

Cách 2:

Vào Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> Scheduled Task để xem có chương trình nào đang sử dụng tính năng chkdsk (hay autochk) và xóa nó đi.

Mở Regedit, nhấn Ctrl + F nhập khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager. Trong Session Manager, bạn nhấp đúp chuột vào key BootExecute rồi xóa dòng lệnh trong Value data

Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.