31 tháng 5, 2015

Khắc phục lỗi 0x80246017 khi nâng cấp Windows 10

Kể từ khi bản build mới nhất của Windows 10 phát hành, nhiều người sử dụng đã phải đối mặt với lỗi 0x80246017 khi nâng cấp lên bản build mới hơn. Trong bản build 10122 gần đây, lỗi sẽ xuất hiện ở mức 18% trong quá trình nâng cấp. Để khắc phục lỗi 0x80246017 trong khi nâng cấp, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

1. Mở Command Prompt với quyền quản trị (Admin).


2. Gõ lệnh sau đây:

rundll32.exe pnpclean.dll,RunDLL_PnpClean /DRIVERS /MAXCLEAN

3. Bây giờ, bạn mở công cụ Disk Cleanup để xóa bỏ các tập tin tạm và thư mục Windows.old. Xem thêm chi tiết ở đây: xóa thư mục Windows.old trong Windows 10.


Sau đó, bạn khởi động lại máy tính và thử nâng cấp lại Windows 10.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!