5 tháng 5, 2015

Download file ISO Windows 10 build 10074

Nếu bạn muốn trải nghiệm Windows 10 build 10074 bằng cách cài đặt mới hoặc chạy trên máy ảo, bạn có thể tải về file ISO của Windows 10 build 10074 được chia sẻ trong bài viết này của VN Wallet.


Bạn có thể sử dụng file ISO để cài đặt mới Windows 10 build 10074 trên máy tính của bạn hoặc trong một máy ảo như VirtualBox.

Ngoài ra, bạn có thể nâng cấp Windows 10 build 10074 thông qua Windows Update.


Theo dự kiến, Windows 10 RTM sẽ được phát hành vào tháng 7 hoặc tháng 8. Một khi RTM được phát hành, người dùng Windows 7 và Windows 8/8.1 sẽ có thể nâng cấp lên Windows 10 miễn phí.

Tải về file ISO Windows 10 build 10074 cho 2 phiên bản: