9 tháng 4, 2015

Khắc phục lỗi "The instruction at 0x00000000 referenced memory at 0x00000000"

Bạn muốn mở máy ảo ở chế độ toàn màn hình, tuy nhiên lại nhận được một lỗi như sau: "The instruction at 0x00000000 referenced memory at 0x00000000. The memory could not be written.". Đừng lo, bài viết này của VN Wallet sẽ giúp bạn khắc phục nó một cách đơn giản và nhanh chóng.


Các bước để khắc phục:

1. Mở máy ảo. Trên cửa sổ chọn Machine -> Settings.


2. Trong General -> Advanced, bỏ chọn Show in Fullscreen/Seamless tại mục Mini ToolBar. Nhấn OK.


3. Sau đó, chọn View -> Switch to Fullscreen để xem kết quả.