7 tháng 3, 2015

Tạo shortcut Task Manager trên Windows 10

Nếu bạn quan tâm đến việc làm thế nào để tạo một shortcut (phím tắt) Task Manager trên Windows 10, bạn có thể tham khảo 3 bước được minh họa trong bài viết dưới đây.


Các bước để tạo shortcut Task Manager trên Windows 10:

Bước 1: Nhấp chuột phải vào màn hình Desktop, chọn New -> Shortcut.


Bước 2: Gõ %windir%\system32\taskmgr.exe vào ô trống và bấm Next để tiếp tục.


Bước 3: Đặt tên cho shortcut là Task Manager, và sau đó nhấp vào Finish để tạo shortcut.