8 tháng 3, 2015

Làm thế nào để xem tên máy tính trong Windows 10

Hai phương pháp đơn giản để giúp bạn xem tên máy tính của bạn trong Windows 10.

2 cách để xem tên máy tính trong Windows 10:

Cách 1: Xem tên máy tính trong PC settings


Bước 2: Mở PC and devices.


Bước 3: Chọn PC info, sau đó xem tên máy tính tại mục PC name.


Cách 2: Xem tên máy tính trong Control Panel

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Nhập system vào trong hộp tìm kiếm phía trên bên phải và bấm chọn See the name of this computer.


Bước 3: Xem tên máy tính tại mục Computer Name.