23 tháng 3, 2015

Làm thế nào để thiết lập máy ảo VirtualBox chạy ở độ phân giải 1366 x 768

Trong trường hợp nếu như máy ảo VirtualBox của bạn không hiển thị ở độ phân giải 1366 x 768 theo mong muốn, bạn có thể thực hiện theo giải pháp đơn giản của VN Wallet sau đây:


1. Tắt máy ảo

2. Điều hướng đến C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\


3. Nhấn phím Shift + Nhấp chuột phải > Chọn Open command window here.

3. Chạy lệnh:  VBoxManage.exe setextradata "Tên máy ảo" CustomVideoMode1 1366x768x32


4. Chạy máy ảo

5. Trên màn hình Desktop, nhấp chuột phải > Chọn Screen resolution

6. Chọn 1366 x 768