9 tháng 3, 2015

Làm thế nào để thêm Desktop Icons trên Windows 10

Theo mặc định, chỉ có biểu tượng Recycle Bin và shortcut Welcome to Tech Preview được hiển thị trên desktop trong Windows 10. Nếu bạn muốn thêm các biểu tượng thường xuyên sử dụng như Network, This PC, Control Panel... lên desktop, bạn có thể tham khảo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây.


Các bước để thêm các biểu tượng desktop trên Windows 10:

Bước 1: Nhấn vào nút Start phía dưới bên trái, gõ desktop icon vào hộp tìm kiếm, và sau đó chọn Show or hide common icons on the desktop trong kết quả trả về.


Bước 2: Khi cửa sổ Desktop Icon Settings xuất hiện, chọn biểu tượng mà bạn muốn thêm vào desktop như Computer, Network, User's FilesControl Panel, và sau đó bấm OK.