6 tháng 3, 2015

Kích hoạt NumLock trên màn hình đăng nhập trong Windows 7/8/8.1/10

Nếu tên người dùng hoặc mật khẩu tài khoản Windows của bạn bao gồm các chữ số, bạn có thể cần phải thường xuyên sử dụng các phím số để nhập chúng. Điều này, bạn cần phải kích hoạt NumLock khi nó không được kích hoạt mặc định trên màn hình đăng nhập/màn hình khóa trong Windows 7/8/8.1/10. Trong bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để kích hoạt tính năng NumLock theo mặc định trong Windows 10. Thủ thuật này cũng làm việc trong Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1.

2 cách để kích hoạt NumLock trong Windows 7/8/8.1/10:

Cách 1: Điều này không đòi hỏi bất kỳ can thiệp Registry hay thay đổi các thiết lập hệ thống. Đơn giản chỉ cần khởi động vào màn hình đăng nhập hay màn hình khóa và làm như sau:

1. Trên màn hình Logon/Lock, bấm phím NumLock để bật nó lên.

2. Nhấn vào nút nguồn ở góc dưới bên phải và chọn Restart để khởi động lại.


Thời gian tới, Windows khởi động, NumLock sẽ được tự động kích hoạt. Nếu thủ thuật này không làm việc, bạn có thể thử tinh chỉnh Registry dưới đây.

Cách 2: Kích hoạt NumLock trong Registry.

1. Mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến khóa Registry sau đây:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard

3. Tìm và mở khóa có tên InitialKeyboardIndicators. Trong Windows 7, bạn đặt Value data2. Trong Windows 8 trở lên, đặt Value data80000002


NumLock sẽ được bật lên trên màn hình đăng nhập bắt đầu từ lần khởi động tiếp theo.