28 tháng 3, 2015

Khắc phục ứng dụng Store Beta không làm việc trong Windows 10

Nếu bạn đã được thử nghiệm Windows 10, bạn sẽ biết rằng nó đi kèm với hai ứng dụng Store. Một là ứng dụng Store cũ trên Windows 8 với biểu tượng màu xanh lá cây và hai là ứng dụng Store Beta có gạch màu xám. Tuy nhiên, một số người dùng đã phải đối mặt với một vấn đề khi họ mở ứng dụng Store Beta. Nó không làm việc và không thấy thông báo lỗi. Dưới đây là làm thế nào để giúp bạn có thể khắc phục được vấn đề này.


1. Mở Command Prompt với quyền Admin.

2. Trong cửa sổ lệnh, gõ lệnh sau:

PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + '\AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"

3. Nhấn Enter và chờ cho đến khi lệnh kết thức quá trình thực thi.

4. Khởi động lại Windows 10.