25 tháng 3, 2015

Hiển thị hoặc ẩn biểu tượng Paste Options trong Word

Theo mặc định, MS Office Word cho phép hiển thị biểu tượng Paste Options khi bạn dán văn bản hoặc hình ảnh vào tài liệu. Bạn có thể muốn hiển thị hoặc ẩn biểu tượng Paste Options theo các bước hướng dẫn sau đây.


Hiển thị hoặc ẩn biểu tượng Paste Options trong Word 2003:

Bước 1: Nhấp vào menu Tools -> Options.


Bước 2: Nhấp vào thẻ Edit trong cửa sổ Options.


Bước 3: Chọn hoặc bỏ chọn Show Paste Options buttons trong nhóm Cut and paste options, sau đó nhấp OK.


Hiển thị hoặc ẩn biểu tượng Paste Options trong Word 2007/2010/2013:

Bước 1: Trong Word 2007, nhấp vào biểu tượng Office , và sau đó nhấp vào Word Options. Trong Word 2010/2013, nhấp vào thẻ File word10-filetab, và sau đó nhấp vào Options.

Bước 2: Nhấp vào Advanced, di chuyển đến nhóm Cut, copy, and paste.


Bước 3: Chọn hoặc bỏ chọn Show Paste Options buttons trong Word 2007/2010/2013. Sau đó nhấn OK.