7 tháng 3, 2015

5 cách để mở Registry Editor trong Windows 10

Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn 5 phương pháp thường được sử dụng để mở Registry Editor trên Windows 10.

5 cách để mở Registry Editor trong Windows 10:

Cách 1: Mở Registry Editor trong menu Start

Bước 1: Nhấp vào nút Start ở góc dưới bên trái, gõ regedit vào hộp tìm kiếm và bấm regedit trong kết quả.


Bước 2: Chọn Yes trong hộp thoại User Account Control.


Cách 2: Mở Registry Editor thông qua hộp thoại Run

Bước 1: Nhấp chuột phải vào góc dưới bên trái và chọn Run trong menu Quick Access.


Bước 2: Gõ regedit và bấm OK trong hộp thoại Run.


Cách 3: Mở Registry Editor thông qua Command Prompt

Bước 1: Nhấn Windows + X, và chọn Command Prompt trong menu.


Bước 2: Gõ regedit trong cửa sổ Command Prompt và nhấn Enter.


Cách 4: Mở Registry Editor thông qua Windows PowerShell

Bước 1: Bấm vào nút Start, gõ power trong hộp tìm kiếm và nhấn Windows PowerShell trong kết quả.


Bước 2: Gõ regedit và nhấn Enter.


Cách 5: Mở Registry Editor bằng cách tìm kiếm

Bước 1: Nhấn Windows + C để mở menu Charms, và chọn Search.


Bước 2: Gõ regedit và nhấn regedit trên thanh tìm kiếm.