5 tháng 3, 2015

3 cách để mở Power Options trong Windows 10

Trong Power Options, bạn có thể chọn khi nào để tắt màn hình, kích hoạt Hibernate... Vậy làm thế nào để mở nó? Bài viết sau đây sẽ giới thiệu 3 phương pháp thường được sử dụng trong Windows.

3 cách để mở Power Options trong Windows 10:

Cách 1: Mở Power Options từ menu Start


Bước 2: Gõ power options trong hộp tìm kiếm, và nhấp vào Power Options ở phía trên.


Cách 2: Mở Power Options thông qua thanh tìm kiếm


Bước 2: Gõ power options, và bấm Power Options trong kết quả.


Cách 3: Mở Power Options trong Control Panel


Bước 2: Nhấn vào System and Security.


Bước 3: Chọn Power Options.