19 tháng 3, 2015

3 cách để chuyển đổi phương thức nhập liệu trên Windows 8/8.1/10

Để chuyển đổi phương thức nhập liệu trên Windows 10, có ba phương pháp cho bạn lựa chọn.


3 cách để chuyển đổi phương thức nhập liệu trên Windows 10:

Cách 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + Space.


Cách 2: Sử dụng tổ hợp phím Alt (trái) + Shift.


Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift.