5 tháng 3, 2015

2 cách để thay đổi ngày và thời gian trên Windows 10

Bài viết này sẽ giới thiệu hai phương pháp hiệu quả để thay đổi ngày và thời gian trong Windows 10.

2 cách để thay đổi ngày và thời gian trên Windows 10:

Cách 1: Thay đổi ngày và thời gian trong Control Panel

Bước 1: Nhấp chuột vào biểu tượng thời gian trên thanh tác vụ và bấm chọn Change date and time settings.


Bước 2: Khi cửa sổ Date and Time mở ra, nhấp vào nút Change date and time để tiếp tục.


Mẹo: Bạn có thể truy cập theo đường dẫn Control Panel -> Clock, Language, and Region -> Date and Time.

Bước 3: Trong cửa sổ Date and Time Settings, lần lượt thay đổi ngày và thời gian, và sau đó nhấn OK để xác nhận thay đổi.


Cách 2: Thay đổi ngày và thời gian trong PC settings


Bước 2: Mở Time and language.


Bước 3: Nhấn vào nút Change.


Bước 4: Sửa đổi ngày và thời gian, sau đó bấm nút Change để lưu thay đổi.