2 tháng 3, 2015

2 cách để mở menu Start trong Windows 10

Bài viết sau đây giới thiệu cho bạn 2 phương pháp đơn giản để mở menu Start (xem hình dưới đây) trong Windows 10.


2 cách để mở menu Start trong Windows 10:

Cách 1: Mở menu Start với nút Start.

Nhấp vào nút Start phía dưới bên trái màn hình để mở menu Start.


Cách 2: Mở menu Start bằng cách sử dụng phím Windows

Nhấn phím Windows (như được thể hiện trong hình bên dưới) để mở menu ngay lập tức.