26 tháng 2, 2015

Yêu cầu hệ thống tối thiểu để chạy Windows 10


Windows 10 Technical Preview là một trong ba phiên bản mới nhất của Microsoft Windows, được phát hành tại Mỹ vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 (phiên bản dùng thử). Hai phiên bản còn lại là Windows 10 Consumer Preview và Windows 10 RTM (phiên bản thương mại), sẽ được phát hành trong năm 2015. Nếu bạn muốn cài đặt Windows 10 Technical Preview trong máy tính của bạn, bạn có thể muốn tìm hiểu rõ hơn về các yêu cầu hệ thống để chạy nó trước. Để tiện cho bạn, bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững các yêu cầu hệ thống tối thiểu để chạy Windows 10.

4 yêu cầu hệ thống tối thiểu để chạy Windows 10:

Thứ nhất: Bộ vi xử lý (CPU)

1 GHz với NX, PAE, và hỗ trợ SSE2 cho phiên bản 32-bit

1 GHz với CMPXCHG16b, PrefetchW, và hỗ trợ LAHF/SAHF cho phiên bản 64-bit

Thứ hai: Bộ nhớ (RAM)

1 GB cho hệ điều hành Windows 32-bit

2 GB cho hệ điều hành Windows 64-bit

Thứ ba: Không gian trống đĩa cứng

16 GB cho phiên bản 32-bit

20 GB cho phiên bản 64-bit

Thứ tư: Đồ họa (Graphics)

Một GPU hỗ trợ ít nhất là DirectX 9 với một trình điều khiển WDDM