11 tháng 2, 2015

Xóa thư mục Windows.old trong Windows 10 bằng Command Prompt


Nếu bạn đã cài đặt Windows 10 trên ổ đĩa của bạn mà không định dạng lại, chương trình cài đặt sẽ tự động tạo ra một thư mục có tên Windows.old trong thư mục gốc của ổ đĩa. Thư mục này được sử dụng để lưu trữ một bản sao lưu đầy đủ của hệ điều hành cài đặt trước đó (Windows 7/8/8.1), bao gồm trình quản lý khởi động và ứng dụng cài đặt. Điều này rất thuận tiện nếu bạn gỡ bỏ cài đặt phiên bản Windows hiện tại và quay lại phiên bản cài đặt trước đó. Nó cũng thuận tiện khi bạn di chuyển các tập tin hoặc cài đặt mới. Tuy nhiên, nếu các tập tin của bạn đã được di chuyển vào nơi an toàn, thì thư mục Windows.old chỉ lãng phí không gian đĩa cứng của bạn. 

Trong bài viết sau đây sẽ giúp bạn xóa nó một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Command Prompt.


Bước 2: Trong cửa sổ lệnh, dán lệnh sau và nhấn Enter để xóa thư mục Windows.old.

RD /S /Q %SystemDrive%\windows.old