11 tháng 2, 2015

Tạo Macro trong Excel 2010


Với Excel VBA, bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ trong Excel bằng cách viết lệnh cho một đối tượng nào đó được gọi là Macro. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo một Macro đơn giản trong Excel 2010.

Đầu tiên, bạn cần kích hoạt thẻ Developer.

Để bật thẻ Developer, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

1. Nhấp chuột phải vào bất cứ nơi nào trên ribbon, và sau đó nhấp vào Customize the Ribbon.


2. Trong Customize Ribbon, chọn Main Tabs từ danh sách.

3. Đánh dấu vào hộp kiểm Developer.


4. Nhấp OK.

5. Bạn có thể tìm thấy thẻ Developer bên cạnh thẻ View.


Để đặt một nút lệnh trên bảng tính của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau đây:

1. Trên thẻ Developer, nhấn Insert.

2. Trong nhóm ActiveX Controls, nhấp vào Command Button.


3. Kéo nút lệnh trên bảng tính của bạn.

Để chỉ định một Macro (một hoặc nhiều dòng code) vào các nút lệnh, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

1. Nhấp chuột phải vào nút lệnh CommandButton1 (chắc chắn Design Mode được chọn).

2. Nhấn vào View Code.


Visual Basic Editor xuất hiện.

3. Đặt con trỏ chuột giữa Private Sub CommandButton1_Click ()End Sub.

4. Thêm các dòng mã (code) được hiển thị dưới đây.


Lưu ý: Cửa sổ bên trái với các tên Sheet1, Sheet2Sheet3 được gọi là Project Explorer. Nếu Project Explorer không hiển thị, bạn chọn View -> Project Explorer.

5. Đóng Visual Basic Editor.

6. Nhấp vào nút lệnh trên bảng tính (chắc chắn Design Mode không được chọn) để xem kết quả.


Để mở Visual Basic Editor, trên thẻ Developer, nhấp vào Visual Basic.


Visual Basic Editor xuất hiện.