2 tháng 2, 2015

Một số phím tắt trên YouTube bạn cần biết!


Có thể nói, hầu hết chúng ta đều biết đến YouTube - trang web lưu trữ và xem video tổng hợp phổ biến nhất thế giới hiện nay. Nhưng không phải ai cũng đều biết sử dụng dụng đến các phím tắt có sẵn trên nó. Khi sử dụng phím tắt, bạn có thể sử dụng YouTube nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nếu bạn đang xem một video, bạn hãy thử trải nghiệm với một số phím tắt trên YouTube mà bài viết này giới thiệu.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các phím tắt trên YouTube bạn cần biết:

Phát video:

Space hoặc K: Phát/dừng
Shift + . (>): Tăng tốc độ phát của clip
Shift + , (<): Giảm tốc độ phát của clip
F: Xem ở chế độ toàn màn hình/Thoát khỏi chế độ toàn màn hình
Esc: Thoát khởi chế độ toàn màn hình

Phát lại video:

←: Lùi lại 5 giây
→: Tới trước 5 giây
Ctrl +  hoặc J: Lùi lại 10 giây
Ctrl +  hoặc L: Tới trước 10 giây
0 hoặc Home: Đến đầu video
1: Đi đến 10% thời lượng video
2: Đi đến 20% thời lượng video
3: Đi đến 30% thời lượng video
4: Đi đến 40% thời lượng video
5: Đi đến 50% thời lượng video
6: Đi đến 60% thời lượng video
7: Đi đến 70% thời lượng video
8: Đi đến 80% thời lượng video
9: Đi đến 90% thời lượng video
End: Đến cuối video

Điều chỉnh âm lượng:

↑: Tăng mức âm lượng 5%
↓: Giảm mức âm lượng 5%
M: Tắt âm lượng

Điều hướng danh sách phát:

N: Xem video tiếp theo trong danh sách phát
P: Quay lại video trước đó trong danh sách phát

Các phím tắt khác:

/: Di chuyển trỏ chuột đến hộp tìm kiếm
Esc: Di chuyển trỏ chuột ra khỏi hộp tìm kiếm/Thoát khỏi chế độ toàn màn hình
? (Shift + ?/): Hiển thị cửa sổ phím tắt