17 tháng 2, 2015

Làm thế nào để kích hoạt thư viện trong Windows 8.1


Microsoft ẩn thư viện mặc định trong Windows 8.1, tuy nhiên bạn có thể kích hoạt lại nó từ cửa sổ File Explorer nếu muốn sử dụng. 

Để làm điều này, bạn hãy mở cửa sổ File Explorer, bấm vào thẻ View trên ribbon và bấm nút Options, kích hoạt tùy chọn Show libraries ở dưới cùng của cửa sổ Folder Options.