23 tháng 1, 2015

Làm thế nào để chụp ảnh màn hình trên các thiết bị Windows 8, Mac OS X, Android và IOS


Bài viết sau đây của VN Wallet sẽ giới thiệu đến bạn các cách để chụp ảnh màn hình trên các thiết bị Windows 8, Mac OS X, Android và IOS.

1. Chụp ảnh màn hình trên Windows 8/8.1

Để chụp ảnh màn hình trên Windows 8/8.1, đơn giản bạn chỉ cần nhấn các phím tắt dưới đây:

Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình và lưu vào clipboard. Bạn có thể dán nó vào một trình biên tập ảnh đơn giản chẳng hạn như Paint...


Windows + Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình và tự động lưu vào thư mục Pictures -> Screenshots.


Alt + Print Screen: Chụp cửa sổ đang mở và lưu vào clipboard.


Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một công cụ có sẵn trên Windows đó là Snipping Tool.


2. Chụp ảnh màn hình trên Mac OS X

Để chụp ảnh màn hình trên các thiết bị Mac OS X, bạn chỉ cần thực hiện như sau:

Nhấn tổ hợp phím Command + Shift + 3 để chụp toàn bộ màn hình và lưu nó trên Desktop.

Nhấn tổ hợp phím Command + Shift + 4 để chụp một vùng nào đó và lưu nó trên Desktop.


3. Chụp ảnh màn hình trên thiết bị Android

Để chụp ảnh màn hình trên các thiết bị Android, đơn giản bạn chỉ cần nhấn giữ nút Power + Volume Down. Ngoài ra, trên một số thiết bị khác tùy theo kiểu dáng thiết kế mà bạn có thể nhấn giữ nút Power + Home. Từ đó, bạn có thể truy cập vào thư mục hình ảnh ưa thích hoặc thư viện hình ảnh để xem ảnh đã chụp.


4. Chụp ảnh màn hình trên thiết bị IOS (iPhone và iPad)

Để chụp ảnh màn hình trên các thiết bị iPhone và iPad, bạn chỉ cần nhấn giữ nút Power + Home. Sau đó truy cập đến hình ảnh đã chụp từ thư mục hình ảnh của bạn.


Ngoài ra, có một vài hệ điều hành khác như Windows Phone 8.1 chụp ảnh màn hình bằng cách sử dụng nút Power + Volume Up.