27 tháng 1, 2015

Kích hoạt chế độ God Mode trong Windows 7/8


Một tính năng ẩn ít được biết đến trong Windows 7 và Windows 8 là chế độ God Mode. Chế độ này chứa hàng trăm thiết lập trong Windows của bạn. Tại đây, bạn có thể mở các thiết lập một cách nhanh chóng mà không cần tìm cách để mở nó. Vì vậy, trong bài viết sau đây của VN Wallet sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt chế độ God Mode trong Windows 8.

Dưới đây là 2 bước bạn có thể thực hiện:

Bước 1: Tạo một thư mục mới

Trên màn hình Desktop, nhấp chuột phải vào vùng trống và chọn New -> Folder.Bước 2: Đổi tên thư mục

Nhấp chuột phải vào thư mục vừa tạo và chọn Rename.


Sau đó đổi tên thư mục với tên sau:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng GodMode để mở nó và bắt đầu thưởng thức!

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!