13 tháng 12, 2014

Làm thế nào để vào chế độ Safe Mode mà không cần đăng nhập trong Windows 8/8.1


Nếu bạn muốn vào chế độ Safe Mode mà không cần đăng nhập vào Windows 8/8.1, bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn của bài viết dưới dây.

Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, nhấp vào nút Power dưới cùng bên phải.


Bước 2: Đồng thời nhấn phím Shift và nhấp Restart.


Bước 3: Chọn Troubleshoot trong giao diện tiếp theo.


Bước 4: Chọn Advanced options để tiếp tục.


Bước 5: Mở Startup Settings.


Bước 6: Nhấp vào nút Restart để khởi động lại máy tính.


Bước 7: Khi Startup Settings hiển thị, bấm phím 4 hoặc F4 để chọn Enable Safe Mode. Như vậy là xong!