21 tháng 12, 2014

Khắc phục lỗi không vào được Windows


Nếu sau khi cài đặt xong hoặc vì lý do nào đó mà vẫn không vào được Windows và màn hình xuất hiện thông báo như hình trên thì bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản trong bài viết này của VN Wallet.

1. Bỏ đĩa cài đặt Windows vào và chọn Repair your computer.


2. Chọn Command Prompt.3. Gõ lệnh bootsect /nt60 sys /force hoặc bootsect /nt60 all /force và nhấn Enter.


4. Đóng cửa sổ Command Prompt và nhấp vào nút Restart.