30 tháng 11, 2014

Làm thế nào để thay đổi hình ảnh tài khoản người dùng trên Windows 8/8.1


Ngay khi bạn nhận được một máy tính chạy Windows 8, bạn có thể muốn thay đổi nó theo phong cách cá nhân của riêng mình thông qua các thiết lập liên quan như thay đổi hình ảnh và tên tài khoản người dùng... Vì thế, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn cách làm thế nào để thay đổi hình ảnh tài khoản người dùng trên Windows 8/8.1

Các bước để thay đổi hình ảnh tài khoản người dùng trên Windows 8/8.1:

Bước 1: Truy cập PC settings thông qua màn hình Start.

Nhấp vào biểu tượng người dùng trên màn hình Start và chọn tùy chọn Change account picture để truy cập PC settings.


Bước 2: Duyệt đến hình ảnh trong máy tính.

Trên PC settings, nhấp vào nút Browse trong Personalize.


Bước 3: Chọn một hình ảnh từ thư mục Pictures của máy tính.


Lưu ý: Nếu bạn không lưu hình ảnh trong thư mục Pictures hoặc trên máy tính, bạn có thể thực hiện theo các tiểu bước dưới đây.

1. Nhấp vào mũi tên hướng xuống bên cạnh Files, và chọn nơi bạn lưu hình ảnh từ danh sách thả xuống.


2. Chọn hình ảnh của bạn.


Bước 4: Xác nhận lựa chọn của bạn.

Nhấn vào nút Choose image ở góc dưới bên phải.

Như vậy là xong! Quay lại màn hình Start và thưởng thức!

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!