21 tháng 10, 2014

Vô hiệu hóa tính năng Aero Shake trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7


Trong Windows 7, Microsoft đã giới thiệu hai cách thức mới để sắp xếp, quản lý kích thước/vị trí và trạng thái của cửa sổ. Hai tính năng này được gọi là Aero Snap và Aero Shake. Aero Snap hoạt động khi bạn thay đổi kích thước cửa sổ bằng cách di chuyển chúng sang góc trên/dưới cùng bên trái/bên phải màn hình. Còn Aero Shake hoạt động khi bạn giảm thiểu tất cả các cửa sổ và thực hiện thao tác "lắc" cửa sổ đang hoạt động. Nếu bạn không thích tính năng này và muốn vô hiệu hóa nó, thì bài viết sau đây của VN Wallet sẽ giúp bạn! 


Để vô hiệu hóa cả hai tính năng Aero Snap và Aero Shake trong Windows 7 và Windows 8, bạn có thể truy cập theo đường dẫn sau đây: 

Control Panel -> Ease of Access -> Ease of Access Center -> Make the mouse easier to use


Trong hộp thoại Make the mouse easier to use, bật tùy chọn Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen. Nhấp nút Apply

Lúc này, cả hai tính năng Aero Snap và Aero Shake sẽ bị vô hiệu hóa. 

Lưu ý rằng trong Windows 10 Technical Preview, Aero Snap sẽ không bị vô hiệu hóa. 

Nếu bạn muốn giữ lại tính năng Aero Snap và vô hiệu hóa Aero Shake, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Mở Registry Editor bằng cách nhấn Windows + R, gõ regedit và bấm OK.

2. Truy cập đến khóa sau đây:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Advanced

3. Tạo DWORD mới có tên DisallowShaking. Đặt giá trị là 1.


4. Đóng Registry Editor và khởi động lại trình Explorer.

Tinh chỉnh này làm việc trong Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!