1 tháng 10, 2014

Thiết lập mật khẩu trên điện thoại Android


Khi đề cập đến việc bảo vệ dữ liệu điện thoại, ý tưởng đầu tiên nói đến của người dùng có thể là thiết lập mật khẩu cho điện thoại di động của họ. Tuy nhiên, một số người dùng điện thoại Android có thể gặp rắc rối vì họ không biết làm thế nào để tạo mật khẩu trong điện thoại của họ. Do đó, bài viết này sẽ lấy điện thoại Android Samsung Note 2 làm ví dụ minh họa các bước để thiết lập mật khẩu trong nó.

Các bước để thiết lập mật khẩu cho điện thoại Android (Samsung Note 2):

Bước 1: Mở Apps và chọn Settings.


Bước 2: Trong Settings, chọn Lock screen.


Bước 3: Bấm Screen lock để tiếp tục.


Bước 4: Chọn Password để bắt đầu thiết lập một mật khẩu.


Bước 5: Nhập mật khẩu và bấm Continue khi hoàn tất.

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 4 ký tự, trong đó có ít nhất một chữ cái.


Bước 6: Nhập lại mật khẩu để xác nhận và nhấn Next để hoàn tất.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!