16 tháng 10, 2014

Làm thế nào để cài đặt Windows 10 mà không cần tài khoản Microsoft


Trong Windows 10, tài khoản Microsoft được đăng nhập mặc định. Điều này có nghĩa là hệ điều hành đòi hỏi bạn phải có tài khoản Outlook.com, Hotmail, MSN, hoặc địa chỉ email Live ID và mật khẩu để đăng nhập vào Windows. Chúng ta vẫn còn có thể đăng nhập bằng một tài khoản địa phương mà không liên quan đến các thông tin internet, nhưng các tùy chọn để thực hiện việc này có thể gây khó đối với nhiều người dùng muốn sử dụng tài khoản địa phương để đăng nhập hệ thống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy làm thế nào để cài đặt Windows 10 mà không cần tài khoản Microsoft.

Bắt đầu cài đặt Windows 10 từ USB boot hoặc DVD cài đặt của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi cài đặt yêu cầu bạn nhập ID và mật khẩu tài khoản Microsoft.


Tại đây, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết Create a new account.

Trên màn hình tiếp theo, bạn nhấp vào liên kết Sign in without a Microsoft account để tạo tài khoản địa phương trong Windows 10.


Như vậy là xong!

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!