2 tháng 10, 2014

Product key để cài đặt Windows 10Nếu bạn đã tải về file ISO Windows 10 Preview và bắt đầu trải nghiệm nó bằng cách cài đặt nó trên máy ảo hoặc trên một máy tính nào đó. Tuy nhiên, cho dù bạn cài đặt Windows 10 Preview trên máy ảo hoặc máy tính, thì bạn cần phải có mã khóa sản phẩm (Product key) để hoàn tất việc cài đặt. Bạn có thể tìm thấy khóa sản phẩm cài đặt Windows 10 trên trang đăng ký để tải về file ISO Windows 10. Khóa sản phẩm được dành cho tất cả các phiên bản Windows 10.
Trong quá trình cài đặt, khi bạn được yêu cầu nhập khóa sản phẩm, vui lòng nhập: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR. Sau đó nhấn Enter để tiếp tục việc cài đặt.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!