10 tháng 9, 2014

Vô hiệu hóa tính năng Aero Snap trong Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1


Kể từ Windows 7, hệ điều hành cho phép bạn kiểm soát kích thước và vị trí của cửa sổ đang mở tốt hơn bằng cách kéo chúng vào các cạnh của màn hình - tính năng Aero Snap. Nếu bạn kéo một cửa sổ bằng cách nhấn giữ thanh tiêu đề của nó đến cạnh trên của màn hình, nó sẽ được mở tối đa. Khi con trỏ chuột chạm vào các cạnh trái hoặc phải của màn hình khi kéo một cửa sổ, nó sẽ được định vị ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình tương ứng. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra sự thay đổi kích thước ngẫu nhiên hoặc tái định vị của cửa sổ. Nếu bạn không thích tính năng này, bạn có thể vô hiệu hóa nó hoàn toàn.


Tính năng Aero Snap có thể được vô hiệu hóa thông qua Easy of Access Center trong Control Panel. Để vô hiệu hóa tính năng Aero Snap, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Truy cập theo đường dẫn sau đây:

Control Panel -> Ease of Access -> Ease of Access Center -> Make the mouse easier to use


3. Trong cửa sổ Make the mouse easier to use, đánh dấu vào tùy chọn Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen, sau đó bấm nút Apply. Cùng lúc tính năng Aero Snap sẽ bị vô hiệu hóa.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!