24 tháng 9, 2014

Tổng hợp các phím tắt trên Google Chrome


Dưới đây là danh sách đầy đủ các phím tắt trên trình duyệt Google Chrome để bạn tham khảo. 

1. Shift + Esc: Mở trình quản lý tác vụ (Task Manager) của Google Chrome

2. Ctrl + Shift + N: Mở cửa sổ ẩn danh mới

3. Ctrl + Shift + T: Quay lại tab đã đóng

4. Ctrl + 1 đến 8: Chuyển sang các tab theo thứ tự 1- 8

5. Ctrl + 9: Chuyển sang tab cuối cùng

6. Ctrl + Tab hoặc Ctrl + PageDown: Chuyển sang tab tiếp theo

7. Alt + Home: Mở trang chủ

8. Nhấn Ctrl và nhấp chuột vào liên kết: Mở liên kết trong một tab mới

9. Bấm Shift và nhấp chuột vào liên kết: Mở liên kết trong một cửa sổ mới

10. Phím Space: Di chuyển xuống dưới trang web

11. Ctrl + D: Đánh dấu trang (Bookmark) hiện tại

12. Ctrl + J: Mở tab Downloads

13. Ctrl + H: Mở tab History

14. Ctrl + U: Xem nguồn trang

15. Ctrl + P: In trang

16. F5: Làm mới trang

17. Ctrl + F5: Làm mới trang và Cache

18. Ctrl + O: Mở tập tin

19. Ctrl + F: Mở tìm kiếm

20. Ctrl + L: Truy cập thanh địa chỉ

21. Ctrl + K: Mở thanh tìm kiếm trên thanh địa chỉ

22. End: Xuống cuối trang

23. Home: Lên đầu trang

24. Ctrl + W: Đóng tab

25. Ctrl + T: Mở tab mới

26. Alt + F4: Đóng cửa sổ

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!