21 tháng 9, 2014

Thiết lập lại mật khẩu tài khoản Windows 7/8/8.1 mà không cần sử dụng công cụ của bên thứ ba


Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản Windows của bạn và không thể đăng nhập bằng cách sử dụng bất kỳ tài khoản khác, thì bài viết này chắc chắn sẽ có ích cho bạn. Đây cũng là lý do bạn nên xem làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu tài khoản Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1 mà không cần sử dụng công cụ của bên thứ ba. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một đĩa cài đặt Windows. Hướng dẫn này được áp dụng cho tất cả các phiên bản của Windows được đề cập. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập lại mật khẩu Windows 7 bằng cách sử dụng đĩa cài đặt Windows 8 và ngược lại. 

Lưu ý, bạn cần phải sử dụng đĩa cài đặt Windows với kiến trúc phù hợp – 32-bit hoặc 64-bit tùy thuộc vào Windows bạn đã cài đặt. 

- Nếu bạn dùng Windows 7 x86 (32-bit), thì bạn có thể sử dụng đĩa cài đặt Windows 7 x86 hoặc Windows 8 x86.
- Trong trường hợp bạn dùng Windows 7 x64 (64-bit), bạn có thể sử dụng đĩa cài đặt Windows 7 x64 hoặc Windows 8 x64.
- Nếu bạn dùng Windows 8 x86, khi đó bạn có thể sử dụng đĩa cài đặt Windows 7 x86 hoặc Windows 8 x86.
- Trong trường hợp bạn dùng Windows 8 x64, bạn có thể sử dụng đĩa cài đặt Windows 7 x64 hoặc Windows 8 x64.

Nếu bạn không thể khởi động Windows Setup từ đĩa DVD do máy tính của bạn không có ổ đĩa quang chẳng hạn, lúc này, bạn có thể tạo một đĩa flash USB cài đặt Windows.

Sau khi đã chuẩn bị xong, bạn có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

1. Khởi động Windows Setup từ đĩa DVD/USB cài đặt Windows.

2. Chờ cho đến khi xuất hiện màn hình Windows Setup.


3. Nhấn tổ hợp phím Shift + F10 để mở cửa sổ lệnh – Command Prompt.


4. Trong cửa sổ lệnh, gõ regedit và nhấn phím Enter để mở Registry Editor.

5. Chọn HKEY_LOCAL_MACHINE.


6. Sau đó, chọn menu File -> Load Hive…


7. Trong hộp thoại Load Hive, chọn tập tin theo đường dẫn sau đây:

DRIVE:\Windows\System32\config\SYSTEM

Thay thế phần DRIVE bằng ký tự ổ đĩa mà bạn đã cài đặt Windows. Thông thường là ổ đĩa C.

Ví dụ: C:\Windows\System32\config\SYSTEM8. Nhập bất kỳ tên mà bạn muốn vào ô Key Name. Ví dụ, bạn có thể nhập tên là 111.


9. Điều hướng đến khóa sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\111\Setup

Sau đó, thiết đặt tham số của CmdLinecmd.exe. Thay đổi giá trị tham số DWORD của SetupType2.


10. Bây giờ, bạn chọn vào khóa 111 bên trái và chọn menu File -> Unload Hive… Sau đó, đóng Registry Editor và tất cả các cửa sổ đang mở. Máy tính của bạn sẽ được khởi động lại.

11. Lấy đĩa cài đặt Windows ra và khởi động từ ổ cứng của máy tính. Màn hình sẽ như thế này:


12. Gõ lệnh sau vào cửa sổ lệnh:

net user

Lúc này, tất cả các tài khoản trên máy tính của bạn sẽ được hiển thị.


13. Để thiết lập một mật khẩu mới cho tài khoản Windows, bạn gõ lệnh sau:

net user login new_password

Ví dụ: net user winaero supperpassword11

Nếu tên đăng nhập của bạn có khoảng cách, bạn gõ như sau:

net user "your login" new_password

Ví dụ: net user “win aero” supperpassword11


14. Như vậy là xong! Đóng cửa sổ lệnh để tiếp tục.

Lúc này, Windows của bạn sẽ hiển thị màn hình đăng nhập, và bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới của bạn.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!