18 tháng 9, 2014

Tạo shortcut Command Prompt trên Desktop trong Windows 8/8.1


Với sự hỗ trợ của Command Prompt, bạn có thể làm rất nhiều các hoạt động như mở các ứng dụng và thư mục, ẩn hoặc hiển thị các tập tin và thư mục... Nếu bạn thường xuyên sử dụng đến Command Prompt, bạn có thể tạo ra shortcut cho nó - đây là một lựa chọn tốt dành cho hầu hết người dùng. Do đó, bài viết này sẽ minh họa thông qua các bước đơn giản để tạo shortcut Command Prompt trên Desktop trong Windows 8/8.1

Bước 1: Kích chuột phải vào vùng trống trên Desktop, sau đó chọn New -> Text Document.


Bước 2: Mở Text Document, và gõ vào cmd.


Bước 3: Nhấp vào menu File ở góc trên bên trái và chọn Save As.


Bước 4: Đặt tên với phần mở rộng .bat và nhấn Save để lưu tập tin.


Sau đó, shortcut Command Prompt của bạn sẽ được tạo trên Desktop, bạn có thể mở nó ngay lập tức:


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!