13 tháng 9, 2014

Tạo shortcut Calculator trên Desktop trong Windows 8/8.1


Giả sử bạn nghĩ rằng các phương pháp phổ biến để mở Calculator (Máy tính) không đủ hiệu quả, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để tạo shortcut trên Desktop trong máy tính của bạn. Khi đó, bạn có thể mở ứng dụng này thông qua shortcut của nó.

Các bước để tạo shortcut Calculator trên Desktop trong Windows 8/8.1:

Bước 1: Kích chuột phải vào vùng trống trên Desktop, sau đó chọn New -> Text Document.


Bước 2: Mở Text Document, và gõ vào calc.


Bước 3: Nhấp vào menu File ở góc trên bên trái và chọn Save As.


Bước 4: Đặt tên với phần mở rộng .cmd và nhấn Save để lưu tập tin.


Sau đó, shortcut Calculator của bạn sẽ được tạo trên Desktop, bạn có thể mở nó ngay lập tức:


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!